Leptospiroza © Levton 2010 - 2013 Zakaźna i zaraźliwa choroba bakteryjna zwierząt i ludzi . Występuje na całym świecie.  Większe jej nasilenie obserwuje się w okresie ciepłej pory roku. Stałym rezerwuarem  zarazka są dziko żyjące gryzonie oraz woda, w której leptospiry nie tylko przeżywają, ale  mogą się rozmnażać. Leptospiroza u psów nazywana jest choroba stuttgarcką lub tyfusem  psim. U młodych występuje z wyraźnymi objawami klinicznymi ze strony zaatakowanych  narządów: wątroby, nerek i układu pokarmowego. Choroba zaczyna się wysoka gorączką  i  w zależności od postaci zażółceniem skóry i błon śluzowych, wzmożonym pragnieniem,  osowiałością i brakiem apetytu, wymiotami i biegunką. U starszych zwierząt przebiega  częściej bezobjawowo. Źródło: "Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz" pod redakcją               Z. Glińskiego i  K. Kostro.