Białaczka kotów © Levton 2010 - 2013 Choroby o charakterze nowotworowym i nienowotworowym wywołane wirusem białaczki  występują na całym świecie i są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci kotów. Najczęściej chorują koty w wieku 1-4 lat. Głównym źródłem zakażenia jest ślina. Zakażenie może  przebiegać w różnych postaciach klinicznych. Najczęstsza postacią jest rozwijająca się skrycie niedokrwistość objawiająca się bladością błon śluzowych  prowadzącą do stopniowego  chudnięcia na skutek braku apetytu i apatii,  odwodnienia. Następstwem trwałych zakażeń  wirusem białaczki kotów jest immunosupresja będąca jedną z głównych przyczyn zejść  śmiertelnych spowodowanych wtórnymi zakażeniami.  Na skutek zarażenia wirusem mogą  rozwinąć się nowotwory chłoniakomięsaki dające objawy ze strony układu oddechowego  (duszności) i pokarmowego (brak łaknienia, utrudnione połykanie, wymioty, biegunka,  zaparcia) skutkujące ogólnym wyniszczeniem organizmu.  Białaczka kotów jest chorobą nieuleczalną. Źródło: "Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz" pod redakcją               Z. Glińskiego i  K. Kostro.