Chlamydofiloza © Levton 2010 - 2013 Choroby wywołane przez zarazki z rodzaju Chlamydophila występują u licznych gatunków  zwierząt oraz człowieka. Przebiegają z objawami długotrwałego nawrotowego zapalenia  spojówek, a ponadto zapalenia krtani i płuc. Zakażenie może mieć przebieg bezobjawowy lub  ujawniać się na skutek niekorzystnych warunków środowiskowych w postaci zapalenia  spojówek z surowiczym wypływem z worka spojówkowego, obrzękiem powiek i przekrwieniem  spojówek. W powikłanych przypadkach obserwuje się grudkowe zapalenie trzeciej powieki  albo zapalenie i owrzodzenie rogówki.  Źródło: "Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz" pod redakcją               Z. Glińskiego i  K. Kostro.