Maksomatoza © Levton 2010 - 2013 Zakaźna i wysoce zaraźliwa wirusowa choroba królików. Głównym źródłem zakażenia są  chore króliki i bezobjawowi nosiciele wirusa. Choroba może szerzyć się przez kontakt  bezpośredni i pośredni za pośrednictwem wody, paszy zanieczyszczonej odchodami  chorych zwierząt oraz przez osoby kontaktujące się z chorymi zwierzętami. Zasadniczą  rolę w rozprzestrzenianiu zakażenia odgrywają komary, meszki, muchy i pchły.  Myksomatozę cechuje sezonowość występowania z największym nasileniem latem i  wczesną jesienią. Charakterystycznym objawem choroby jest występowanie obrzęków na  głowie dookoła uszu, oczu i nosa, powiekach i i zewnętrznych narządach płciowych.  Śluzowo-ropny i ropny wypływ z worków spojówkowych i nosa. W miarę rozwoju choroby  pojawia się silna duszność na skutek zapalenia płuc, postępujące wychudzenie mimo  zachowanego apetytu, a w końcowym etapie choroby objawy ze strony układu nerwowego i śmierć. Źródło: "Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz" pod redakcją               Z. Glińskiego i  K. Kostro.