Wirusowa krwotoczna choroba królików (pomór królików) © Levton 2010 - 2013 Wybitnie zaraźliwa choroba królików. Głównym źródłem zakażenia są chore króliki, ale  ważna rolę w rozprzestrzenianiu się zakażenia odgrywają mechaniczni przenosiciele wirusa  ptaki, gryzonie, psy, koty, ludzie oraz owady. Choroba charakteryzuje się skazą  krwotoczną wszystkich narządów wewnętrznych szczególnie płuc i wątroby prowadzącą  wśród objawów ze strony układu oddechowego do śmierci. Źródło: "Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz" pod redakcją               Z. Glińskiego i  K. Kostro.