You are currently viewing Nie zamykaj oczu, nie odwracaj głowy- reaguj, bezbronne zwierzę samo sobie nie poradzi

Nie zamykaj oczu, nie odwracaj głowy- reaguj, bezbronne zwierzę samo sobie nie poradzi

Jeżeli jesteśmy świadkiem jednego z wymienionych wyżej przestępstw lub jakiegokolwiek niepokojącego zachowania wobec czworonoga, należy reagować od razu. Naszym obowiązkiem jest zgłoszenie takich sytuacji do organów mających kompetencje zastosowania sankcji wobec ludzi dopuszczających się złych czynów wobec zwierząt tj. np. straż dla zwierząt, Straż Miejska, Policja, Inspekcja Weterynaryjna.

  1. Udokumentuj zdarzenie, zrób zdjęcie, nagraj film, porozmawiaj ze świadkami i zanotuj  dane kontaktowe. 
  2. Zadzwoń na Policję 997 lub Straż Miejską 986
  3. Wytłumacz precyzyjnie kto dopuścił się czynu, gdzie i kiedy.

Dlaczego natychmiastowa reakcja jest tak ważna? Ponieważ przemoc wobec zwierząt ma tendencję do szybkiej eskalacji. Brak przeciwdziałania ze strony innych utwierdzi sprawcę w jego bezkarności. Nasza bierna postawa może przyczynić się do tragedii. Natomiast nasza ludzka reakcja nie przyzwolenia może mieć wydźwięk edukacyjny. Ty zrobisz coś  jako pierwszy, inni po Tobie już będą wiedzieli jak się zachować.