Kardiologia

• badanie elektrokadriograficzne (EKG)
• punkcja worka osierdziowego, klatki piersiowej i jamy brzusznej
• leczenie niewydolności krążenia pochodzenia sercowego i naczyniowego
• Leczenie arytmii i dysrytmii
• Profilaktyka kardiologiczna

z przyjaźni do zwierząt